Dienst: Retrofitting

 

U (her-)kent de situatie misschien ook wel, een machine die tien tot honderdduizenden euro's heeft gekost. Door deugdelijk onderhoudmechanisch nog in perfecte staat. Maar wordt wel aangestuurd door een verouderde PC die draait op een ook verouderd besturingssysteem

Wanneer deze incourante PC/PLC-apparatuur het laten afweten dan kan dit tot lange stilstand van de productie leiden. Dit omdat reserve onderdelen en gespecialiseerd personeel steeds moeilijker te vinden zijn.  Een Retro-fit van uw systeem is om “lange” stilstand van uw productieproces te voorkomen. Veel bedrijven vergeten dat de meest kritische onderdelen in het besturingsproces zeer schaars en kostbaar zijn en dat de verouderde software daarvoor voor zeer lange stilstand van het productieproces zorgt.  In het slechtste geval zullen de kosten velen malen hoger zijn dan een Retro-fit.

Een retrofit van het besturingssysteem is hierde beste oplossing. Een retrofit wordt vaak lang uitgesteld door redenen zoals: onvoldoende budget, de machine is fulltime in gebruik en er is geen ruimte voor een stillstand, er is geen duidelijk zicht op wat de retrofit precies inhoudt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan… Het moderniseren en optimaliseren van uw machinepark of productie-installatie kan u doorslaggevende voordelen opleveren, zoals laatste stand van techniek,  soft- en hardware up to date,  betere performantie,  hogere betrouwbaarheid,  en vooral hoger rendement.

Met een De Jaeger Automation Retro-fit kan men gebruik blijven maken van de opgebouwde kennis en ervaring en kan de upgrade ook in de toekomst nog extra voordelen opleveren, En dit omdat wij al talloze en gedurende al vele jaren zulke projecten met succes realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag ons naar referenties in uw branche of neem gerust contact met ons op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • De core-business van De Jaeger Automation bestaat eruit om totaal oplossingen aan te bieden aan onze klanten. Deze projecten bestaan meestal uit een combinatie van onze standaard-oplossingen of maatwerk, mechanische-elektrische en sturing, waarbij wij de verantwoordelijkheid opnemen vanaf de design tot de finale oplevering en de daartussen liggende stappen. Hierbij werken wij samen met een aantal vaste toeleveranciers die dezelfde visie hebben als onszelf als het aankomtop ethiek, klanttevredenheid, kwaliteit, bedrijfszekerheid, ...

  • Naast het onderhouden van bestaande systemen kan er worden voorzien in de nodige opleiding ten einde zelfbeheer van een nieuw of bestaand project toe te laten.

    Een polyvalent opleidingslokaal is voorzien van een dataprojector, whiteboard, netwerk/internet-aansluitingen en het nodige didactische materiaal.

  • Door middel van onze frameworks zijn wij in staat om binnen de context van Uw bedrijf op een snelle en betrouwbare manier te voorzien van de nodige oplossingen om de eisen van een MES- of MIS-oplossing in te vullen. Op deze manier stellen wij U in staat om op een snelle en flexibele manier te produceren of te beslissen, doordat U snel over de juiste info beschikt.