Direct Markting

Verwerking Persoonsgegevens

Gebruik voor klantenbeheer en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door De Jaeger Automation verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om uw nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op gdpr@dja.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot gdpr@dja.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.dja.be/gdpr.

Gebruik voor leveranciersbeheer

Uw persoonsgegevens worden door De Jaeger Automation verwerkt voor leveranciersbeheer en de boekhoudkundige verwerking ervan op basis van de contractuele relatie als gevolg van de producten of diensten die u ons levert.  U kan ons, via een verzoek op gdpr@dja.be altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot gdpr@dja.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich altijd wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.dja.be/gdpr.